Music Visualizer Free Tool

Design a breathtaking music visualizer that is in sync with your beats and music track. Give your videos for Youtube, Facebook and personal music a great touch of audio visualization. With OFFEO's Audio Visualizer, elevate your online music videos with captivating audiovisual spectrums to tap into the sensory of your audience. Use our ready-to-use audio visualizer free templates.

Dùng thử miễn phí OFFEO

Chọn Visualizer nhạc

Với hãng sản xuất nhạc trực tuyến miễn phí của OFFEO, tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp đi kèm với âm nhạc của bạn. Hình ảnh này được tạo ra để giúp nâng cao bản nhạc của bạn. Tất cả mà không có bất kỳ kỹ năng thiết kế. Đơn giản chỉ cần chọn từ nhiều lựa chọn của chúng tôi chất lượng cao, chuyên nghiệp thiết kế outro video mẫu và outro của bạn sẽ được tạo ra trong vài phút.

Audio Visualization
Chọn
Music Visualization
Chọn
Audio Spectrum 1
Chọn
Audio Spectrum 2
Chọn
Sound Visualizer
Chọn
Audio Visualizer 1
Chọn
Audio Visualizer 2
Chọn
Audio Visualizer 3
Chọn
Audio Visualizer 4
Chọn
Audio Visualizer 5
Chọn
Beat Visualizer
Chọn
Âm nhạc Visualizer
Chọn

Làm thế nào để sử dụng OFFEO của âm nhạc Visualizer Templates?

Đơn giản chỉ cần chọn từ nhiều lựa chọn của chúng tôi chất lượng cao, chuyên nghiệp thiết kế âm nhạc Visualizer mẫu và video của bạn sẽ được tạo ra trong vài phút.

  1. Chọn thiết kế yêu thích của bạn

    Duyệt qua các thiết kế chúng tôi có cho bạn và chọn nó để nhập vào biên tập của chúng tôi.

  2. Tùy chỉnh bằng cách thêm logo, hình ảnh và video của riêng bạn

    Mỗi video là duy nhất cho âm nhạc của bạn. Thực hiện chỉnh cho màu, phông chữ và nhiều hơn nữa để cho phép mọi người xác định thương hiệu của bạn.

  3. Xuất video âm nhạc Visualizer của bạn

    Xuất video của bạn ở độ nét cao đầy đủ. Bạn sở hữu toàn bộ nội dung, cấp phép và quyền thương mại cho video của bạn vĩnh viễn

Trải nghiệm tạo video với OFFEO

Bắt đầu tạo video cho trang web của bạn,
blog hoặc các hồ sơ truyền thông xã hội.

Tại sao nên tạo một Visualizer âm nhạc với OFFEO?

Trực tuyến âm nhạc Visualizer video phần mềm, không có tải yêu cầu

Tùy chỉnh video của bạn hơn nữa thông qua giao diện kéo và thả thân thiện với người dùng của chúng tôi.

Bắt đầu tạo video âm nhạc Visualizer của bạn miễn phí!

Tùy chọn tùy biến cho mỗi khung

OFFEO của âm nhạc Visualizer cho phép bạn thay đổi tất cả các tính năng sau đây trong mỗi khung video:

Nền

Chọn nền phù hợp hoạt hình hoặc footages để thiết lập các giai điệu cho video.

Văn bản & màu

Chọn màu và phông chữ cho mỗi khối văn bản và phần trang trí của quảng cáo.

Phông chữ tùy chỉnh

Sử dụng phông thương hiệu của bạn hoặc chọn từ thư viện phông rộng lớn của chúng tôi.

Thời gian

Sử dụng thời gian để lợi thế của bạn. Stagger câu dài vào văn bản ngắn trong suốt outro để truyền đạt thông điệp của bạn một cách hiệu quả.

Animation

Chọn cài đặt trước hoạt hình phù hợp để giới thiệu tin nhắn của bạn có hiệu quả.

Thêm soundtrack ảnh hưởng để hoàn thành video của bạn.

Chọn cài đặt trước hoạt hình phù hợp để giới thiệu tin nhắn của bạn có hiệu quả.

Tư vấn

1. How to make an audio visualizer free?

Create a free account with OFFEO, select a free template from our music visualizer templates, upload your track, customize your visualizer to your preference, add texts, logos, and images. Export it when you are happy with your work.

2. How to make a music visualizer?

Making a music visualizer should not take long. Simply have your music track ready. Sign up with OFFEO for a free account, navigate to a music visualizer template of your choice and start editing away.

3. What is the best music visualizer?

OFFEO is one of the best music visualizer platform for you to use. No prior video editing experience or background is needed. 

4. How does the music visualizer work?

A Music Visualizer syncs and aligns with the music track when it comes to frequency waves, beats and colours. It helps provide viewers with an audiovisual experience. No big budget music video production needed.

5. tại sao tôi nên sử dụng một video Visualizer âm nhạc?

Âm nhạc visualizers giúp để làm cho nội dung tập trung vào âm thanh thú vị hơn và giữ lại sự chú ý tốt hơn.

Chỉnh sửa video của bạn dễ dàng với OFFEO hôm nay!

Làm việc trên một nền tảng mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa của bạn và tăng tối đa năng suất. Tạo nội dung phù hợp cho trang web, blog hoặc phương tiện truyền thông xã hội của bạn dễ dàng.