Giới thiệu Templates

Tạo giới thiệu chưa bao giờ được dễ dàng hơn! Với một thư viện đầy các mẫu giới thiệu phổ biến và thịnh hành, chỉ cần chọn một mẫu bắt mắt của bạn và bắt đầu chỉnh sửa. Thêm đồ họa và phông chữ tùy chỉnh, có toàn quyền kiểm soát thiết kế phần giới thiệu của bạn ngay bây giờ.

Dùng thử miễn phí OFFEO

Chỉnh sửa video của bạn dễ dàng với OFFEO hôm nay!

Làm việc trên một nền tảng mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa của bạn và tăng tối đa năng suất. Tạo nội dung phù hợp cho trang web, blog hoặc phương tiện truyền thông xã hội của bạn dễ dàng.